Ateşsiz Döküntülü Hastalığı Olanlar Konuya

Health problem. Young woman scratching her itchy back with allergy rash

Ateşsiz döküntülü hastalıklar, deri döküntüsünün varlığı ile karakterize edilen ancak vücut ısısında yükselmenin eşlik etmediği bir grup hastalıktır. Bu hastalıklara viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar veya cilt tahriş edici maddeler gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Bu hastalıkların nasıl geçtiğini anlamak, yayılmalarını önlemek ve etkilenen bireylere uygun tedaviyi sağlamak için gereklidir.

Ateşsiz Döküntülü Hastalıklar Nelerdir?

  • Cilt Enfeksiyonları
  • Ürtiker
  • Kontakt Dermatit

Ateşsiz döküntü hastalığının yaygın bir türü, cilt alerjik reaksiyona neden olan maddelerle temas ettiğinde ortaya çıkan kontakt dermatittir. Bu maddeler zehirli sarmaşık veya meşe gibi belirli bitki türlerinden belirli kozmetiklerde, sabunlarda veya deterjanlarda bulunan kimyasallara kadar değişebilir. Döküntü tipik olarak temas bölgesinde ortaya çıkar ve yoğun kaşıntılı veya ağrılı olabilir. Kontakt dermatit bulaşıcı değildir ve genellikle kişi artık alerjene maruz kalmadığında düzelir.

Ateşsiz bir diğer döküntü hastalığı da öncelikle bebekleri ve küçük çocukları etkileyen roseola infantum’dur. İnsan herpes virüsü 6’dan (HHV-6) kaynaklanır ve birkaç gün süren ani yüksek ateş ve ardından döküntünün ortaya çıkması ile karakterizedir. Döküntü genellikle gövdede başlar ve daha sonra yüze, kollara ve bacaklara yayılır. Roseola infantum oldukça bulaşıcıdır ve solunum damlacıkları veya enfekte bireylerle doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Sık sık el yıkama ve enfekte bireylerle yakın temastan kaçınma gibi iyi hijyen uygulamaları bulaşmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Eritema infeksiyozum olarak da bilinen beşinci hastalığa parvovirüs B19 neden olur. “Beşinci hastalık” olarak adlandırılmasının nedeni, tarihsel olarak tanımlanan döküntüyle ilişkili beşinci çocukluk hastalığı olmasıdır. Döküntü tipik olarak parlak kırmızı yanaklar şeklinde başlar ve etkilenen kişiye “tokatlanmış yanak” görünümü verir. Daha sonra dantelli veya ağsı bir desenle kollara, bacaklara ve gövdeye yayılır. Beşinci hastalık en çok döküntü ortaya çıkmadan önce bulaşıcıdır ve solunum salgıları yoluyla veya enfekte bireylerle doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. Gelişmekte olan fetüs için zararlı olabileceğinden, hamile kadınların beşinci hastalıkla enfekte olmuş kişilerle temastan kaçınmaları gerektiğini unutmamak önemlidir.

El, ayak ve ağız hastalığı (HFMD), çoğunlukla bebekleri ve çocukları etkileyen ateşsiz bir başka döküntülü hastalıktır. En yaygın olarak coxsackievirus olmak üzere çeşitli enterovirüs türlerinden kaynaklanır. HFMD, ellerde, ayaklarda ve ağız içinde yaralar veya kabarcıkların gelişmesi ile karakterizedir. Oldukça bulaşıcıdır ve solunum salgıları, fekal-oral yol veya kontamine yüzeylerle temas yoluyla bulaşabilir. El yıkama ve kontamine yüzeylerin dezenfeksiyonu gibi iyi hijyen uygulamalarının sürdürülmesi yayılmasının önlenmesinde önemlidir.

Bebeklerde Ateşsiz Döküntülü Hastalıklar

Bebeklerde ateşsiz isilik, altta yatan bir duruma işaret edebileceğinden ebeveynler ve bakıcılar arasında endişe kaynağı olabilir. Bebeklerde ısı, alerji veya bez tahrişi gibi faktörlere bağlı olarak hafif bir döküntü yaygın olsa da, döküntünün şiddetini ve kalıcılığını yakından gözlemlemek önemlidir. Bazı durumlarda, ateşsiz bir döküntü viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun, alerjik bir reaksiyonun veya bir cilt rahatsızlığının belirtisi olabilir. Altta yatan nedeni doğru bir şekilde teşhis etmek ve uygun tedaviyi sağlayarak bebeğin refahını ve rahatını sağlamak için bir çocuk doktoruna danışmak çok önemlidir.

Ateşsiz Döküntülü Hastalıklar Nasıl Geçer?

Ateşsiz döküntülü hastalıklar farklı faktörlerin neden olduğu çok çeşitli durumları kapsamaktadır. Bu hastalıkların nasıl geçtiğini anlamak, bulaşmayı önlemek ve uygun bakımı sağlamak için çok önemlidir. Kontakt dermatit gibi bazıları bulaşıcı değildir ve alerjen ortadan kaldırıldığında düzelir. Roseola infantum, beşinci hastalık ve el, ayak ve ağız hastalığı gibi diğerleri ise oldukça bulaşıcıdır ve solunum yoluyla veya doğrudan temasla bulaşabilir. İyi hijyen uygulamalarını takip ederek ve enfekte bireylerle yakın temastan kaçınarak, ateşsiz bu döküntülü hastalıkların yayılması en aza indirilebilir. Kaynak :https://sagliklist.com/atessiz-dokuntulu-hastaliklar/ 


Bununla ilgili nasıList'ler

Yorum Yap ·

[ratemypost]
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail